ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie ConsentSanering - Massor med stoff rörande Sanering

Sanering

På denna sida handlar om sanering & asbestsanering kommer du kunna läsa om allt intressent om miljögodkända saneringar och även nyheter. Sidan om sanering är ännu inte klar utan det kommer hela tiden ny fakta om korrekta saneringar och asbestsanering.


Mögelsanering

Mögelsanering

Ju tidigare möglet upptäcks desto lättar blir mögelsaneringen. Vid god ventilation och låg luftfuktighet minskar risken för mögel. Genom att placera avfuktare i fuktiga utrymmen som källare eller duschrum minska också risken för mögel. Om men ändå har fått mögel gäller det att hitta mögelangreppet så tidigt som möjligt för att underlätt vid mögelsaneringen.

Ett sätt att upptäcka möglet tidigt är att leta efter läckor eller begynnande mögelangrepp på utsatta ställen. Ett bra sätt är att göra fuktmätningar på samma ställe varje gång och jämföra med tidigare mätningar. Om du hittar mögel eller ökad fuktighet ska du omgående leta upp orsaken till detta.

Mögelundersökning

Innan du börjar mögelsaneringen ska du först finna orsaken till att möglet har uppstått för att undvika nya mögelangrepp. Lyckas du själv inte finna orsaken är det rekommenderat att anlita någon som arbetar med mögelhund för att lokalisera mögelkällan. Att genomföra mögelsanering är en lång process som ska planläggas noga. Ifall man slarvar i planeringen kan man räkna med att behöva göra en ny mögelsanering om några år. Eftersom en mögelsanering är kostsam så är det värt att planera den grundligt.

Mögelsanering med ozonbehandling

Mögelsanering med ozonbehandling

Ozon är vanligt syre men istället för att syre atomerna sitter två och två sitter de istället tre och tre i syremolekylerna. Man kan använda sig av ozonaggregat för mögelsanering vilket innebär att en UV-lampa skapar ozon av vanligt syre, vilket och sker då man använder laserskrivare.

När man ozonbehandlat möglet finns de döda mögelsvamparna kvar men kan lätt tas bort. Vi mindre angrepp kan det räcka med ozonbehandling. Ett ozonaggregat kostar från 5000 kr och uppåt. Ozon i högre koncentrationer kan vara hälsovådlig i om man använder ozonbehandling i små utrymmen bör man inte vistas i dessa.

Mögelsaneringen med ozon fungerar bra för att förhindra dålig lukt och att döda mögelsvampar.

Mögelsanering med fotokatalysator

På senare tid har fler börjat använda fotokatalysator för att sanera mögel. Den fungerar på så sätt att den neutraliserar lukten genom hydroxylradikaler bildas som lätt reagerar med luktpartiklarna. Att använda en fotokatalysator är ofarligt för både människor och djur vilket gör att man kan vistas under i rummet under denna del av mögelsaneringen. Ett sätt att göra fotokatalysatorn effektivare har men dessutom en UV-lampa som producerar lite ozon dessutom.

Mögelsanering med fogger

Mögelsanering med fogger

En tredje metod att använda vid mögelsanering är Fogger som innebär att man hettar upp ett ämne i en rökmaskin så att man kan spruta in detta ämne där man önskar. Vanligt är att man använder propylenglykol som saneringsvätska vid luftsanering. Foggern förångar glykolen så att de blidas mycket små rökpartiklar. Detta innebär att saneringsvätskan tränger in på ställen som annars inte skulle vara tillgängliga.

Mögelsanering med saneringsvätskor

Det finns många olika saneringsvätskor för mögelsanering. Saneringsvätskorna ska sprutas på de områden som är angripna av mögel. Lukten kommer troligtvis inte försvinna om man använder endast saneringsvätskor utan detta måste kompletteras med byta ut delar och/eller behandling med ozon eller fotokatalysator.

Samtliga vätskor för mögelsanering medför hälsorisker så läsa alla instruktioner för dessa. Boracol eller Boral är de vanligaste och penslas eller rollas på den mögelangripna ytan. Ingen kemikalie tar bort orsaken till möglet utan endast behandlar mögelangreppet.

Genomföra mögelsanering

Genomföra mögelsanering

Första steget i mögelsaneringen är att döda och ta bort så mycket mögelsvampar och mögelsporer du kan. Kemiska bekämpningsmedel kan användas men kan orsaka hälsoproblem och de tar inte bort lukten av mögel. Ifall mögelsaneringen inte lyckas ta död på alla mögelsvampar finns det riska att mögelangreppet kommer tillbaka och kan vara ännu väre än tidigare eftersom endast den mest motståndskraftiga mögelsorten blir kvar och sedan får växa själv utan konkurrens.

Mögelsanering med hjälp av proffs

Ifall du fått ett större mögelangrepp bör du anlita en firma som arbetar med mögelsanering. Huset måste tömmas på folk och fä i upp till en vecka eftersom kemikalierna som ska bekämpa möglet är mycket farliga.

Om materialet är rejält angripet är det bäst att ta bort de angripna delarna och ersätta dessa med nya. Även om möglet är dött så kommer det finns lukt kvar från de delar som angripits mest under många år. Därför kan det vara bra att komplettera mögelsaneringen med en viss ombyggnad.

Mögelsanera själv

Mögelsanera själv

Vid mindre angrepp av mögel kan du själv genomföra mögelsaneringen. Glöm inte att hitta orsaken till möglet och minska luftfuktigheten i det utsatta området. Om du inte gör det kommer du får mögelsanera snart igen.

Det går att köpa eller hyra den utrustning som behövs för mögelsanering men tänk på att vara mycket försiktig med de starka kemikalierna. Mögelsanering med hjälp av ozonbehandling eller fotokatalysator är enkelt att gör själv för mindre angrepp.

Om du känner dig osäker är det rekommenderat att kontakta en professionell mögelsaneringsfirma.

Försäkring och mögel

Försäkring och mögel

Ifall du fått mögel i huset är det intressant att veta om denna skada täcks av din hem- eller villaförsäkring.

Om det är mögel i krypgrunden, plintgrunden eller torpargrunden täcks detta inte av en hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker inte vattenskador, fuktskador eller mögelangrepp som beror på fukt eller vatten som kommer utifrån.

Ifall mögelskada beror på en läckande ledning, ett badrum som renoverats enligt gällande byggregler eller att någon utrustning gått sönder så täcker försäkringen detta.

Om ägare till en bostad är det alltid värt att förebygga fukt- och mögelskador så sparar men pengar och mycket arbete.

Mer om sanering

Mer info om sanering & sanering kommer listas här

  • Sanering
  • asbestsanering
  • saneringsföretag
  • Bästa saneringarna
  • saneringsföretag som genomför miljögodkända saneringar


Meny - Sanering
Till förstasidan på www.sanering.nuHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SverigeUtomlandsFöretagNyheter